Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022
19 marca 2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022
26 marca 2022