Poradnia Życia Rodzinnego
i Małżeńskiego

Poradnia jest czynna w każdy wtorek (z wyjątkiem świąt i wakacji letnich).
Nauki prowadzi mgr Elżbieta Ryszka – wieloletni doradca życia rodzinnego i małżeńskiego, nauczyciel akademicki. Matka trójki dorosłych dzieci.


Poradnia dla małżonków

od 17.00

Nauki przedślubne

od 17.30

Katechumenat

od 18.30

Indywidualne spotkania dla narzeczonych

od 19.30


UWAGA !

Na wszelkie spotkania w poradni rodzinnej należy się wcześniej umówić telefonicznie z Panią Elżbietą Ryszką.
Telefon 32 265 39 18

Szczegóły

Od 17.00 do 17.30 zapraszam wszystkich chętnych, oprócz narzeczonych. A więc osoby pojedyncze lub małżonków, rodziców wychowujących dzieci, a także młodzież. Jest rzeczą oczywistą, że w tak krótkim czasie mogę spotkać się co najwyżej z jedną lub dwoma osobami. Warto jednak przyjść, aby umówić się, uzyskać odpowiednią informację itp.

Od 17.30 do 18.30 zapraszam narzeczonych. Czyli tych wszystkich, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński. Przypomnę, że są oni zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed datą planowanego ślubu. Z kancelarii należy zabrać specjalne karty uczestnictwa w naukach przedślubnych, czyli w tzw. Pre-kanie. Z tą kartą, jak najszybciej, zgłaszamy się do poradni (wtorek godz. 17.30).

Po 4 naukach wspólnych dla wszystkich par narzeczonych, umawiam się z każdą parą na jeszcze 2 spotkania indywidualne. Oprócz tego, po spotkaniach w poradni, narzeczeni mają obowiązek umówić się z księdzem proboszczem na dwie nauki.
Na spotkania indywidualne każda para powinna umówić się w poradni na odpowiednią godzinę przeznaczoną wyłącznie dla nich. Czas na takie spotkanie rezerwujemy w zasadzie od godz. 19.00, ale w zależności od danej sytuacji, może to być inna godzina.

Tematyka Pre-kan dotyczy zagadnień, które bezpośrednio wynikają z przysięgi małżeńskiej, to jest miłości, wierności, czystości i nierozerwalności. Duży akcent kładę na zagadnienia etyki i moralności małżeństwa sakramentalnego. Spotkania indywidualne poświęcone są problemom odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Narzeczeni powinni uczestniczyć we wszystkich spotkaniach razem, choć wiem, że nie zawsze jest to możliwe. Te różne „niemożliwości” rozstrzygamy na miejscu w poradni.

Na spotkania indywidualne każda para powinna umówić się w poradni na odpowiednią godzinę przeznaczoną wyłącznie dla nich. Czas na takie spotkanie rezerwujemy w zasadzie od godz. 19.00, ale w zależności od danej sytuacji, może to być inna godzina.

Narzeczeni, którzy nie mają świadectwa religii z zakresu szkoły ponadpodstawowej, zobowiązani są uzupełnić ten brak, uczestnicząc w tzw. katechumenacie. W naszej poradni przeznaczamy na to czas od 18.30 do 19.00.

Narzeczeni, którzy rozpoczęli Pre-kanę w zasadzie powinni w niej uczestniczyć co tydzień, w każdy kolejny wtorek. Choć mogą zdarzyć się wyjątkowe okoliczności, które należy na miejscu wyjaśnić (od godz. 17.30).

Jeśli w któryś wtorek przypada święto kościelne lub inne ważne okoliczności sprawią, że poradnia jest nieczynna, staram się o tym na bieżąco informować uczestników spotkań oraz umieścić stosowną informację na tablicy wiszącej obok wejścia do zakrystii kościoła.

Skontaktuj się!

18 32 265 39 18