O grupie

Przy naszej parafii Koła Żywego Różańca istnieją od 1986 roku. Powstało wówczas dziewięć Róż. Każda Róża Obecnie liczy dwadzieścia osób – stosownie do liczby tajemnic różańca świętego. Koła Żywego Różańca biorą czynny udział w życiu parafii. Członkowie ruchu prowadzą modlitwę różańcową z rozważaniami w wyznaczone dni: np. we wszystkie niedziele października godz. 16:30.

Historia

Żywy Różaniec został założony w połowie XIX wieku przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie. "Najważniejszą (...) rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" – napisała wtedy. Każdy z nas może znaleźć w ciągu dnia kilka chwil, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później "żywymi różami" - taki był początek.

Aktywność

W Wielkim Poście prowadzimy nabożeństwa Drogi Krzyżowej z rozważaniami.

W każdy poniedziałek, środę i czwartek o godz. 17:30 modlimy się z intencją zyskania odpustu zupełnego za dusze cierpiące kary czyśćcowe.
Podobnie też w każdą sobotę o godz. 6:30 (z wyjątkiem I soboty miesiąca). Wspólna modlitwa odbywa się w naszym kościele parafialnym.

W każdą I niedzielę miesiąca wspólnota uczestniczy w Mszy Św. po której następuje wymiana tajemnic oraz zostają podane papieskie intencje na dany miesiąc: ogólna i misyjna, w których to intencjach wspólnota się modli.

Jedenastego dnia każdego miesiąca uczestniczymy w nocnym czuwaniu w Częstochowie.

Spotkania

Każda 3. środa miesiąca łączy nas na spotkaniu formacyjnym w salce przy klasztorze. Spotkanie to odbywa się pod przewodnictwem ks. Proboszcza Tomasza Flak SCJ.

W nasze szeregi zapraszamy wszystkich chętnych, którzy kochają modlitwę różańcową. Niezależnie od wieku czy zainteresowań. Różaniec to najprostsza szkoła modlitwy, do której serdecznie zapraszamy. ~Czesława Wiśniewska

Warunki odpustu

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października),
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).