Msze dla niesłyszących

Msze święte dla osób niesłyszących odbywają się w naszej parafii w każdą II niedzielę miesiąca, o godzinie 10.00 w dolnym kościele. Po Mszy jest spotkanie w domku charytatywnym "Iskierki".

Historia

Ośrodek Duszpasterstwa Niesłyszących przy Parafii Podwyższenia św. Krzyża powstał w październiku 1992 roku.

Pierwszym duszpasterzem Niesłyszących był ks. Kazimierz Dadej SCJ, który uczył się języka migowego w czasie studiów w Seminarium w Stadnikach. Swoją posługę pełnił od października 1992 roku do czerwca 1993 roku.

Duszpasterze

Obecnym duszpasterzem jest ks. Marek Skórski SCJ.

Duszpasterze służą oni radą i pomocą we wszystkich sprawach i problemach ludziom niesłyszącym. Wyjeżdżają z nimi na pielgrzymki do Częstochowy, Piekar Śląskich, Panewnik, Kalkowa. Posługują w Sakramencie Pokuty.

Od początku istnienia Duszpasterstwa Niesłyszących na Środuli żywo zaangażowana w jego działalność jest pani Eugenia Adamkiewicz. Animuje ona spotkania po Mszach św. w domku charytatywnym "Iskierki", jak również uczy języka migowego duszpasterzy.