REGULAMIN CMENTARZA PARAFII PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W SOSNOWCU

Część „środulska”: od ul. Jędryczki do alei poprzecznej

 1. Na cmentarzu należy zachować powagę i szacunek dla zmarłych.
 2. Osoba dzierżawiąca miejsce na cmentarzu zobowiązana jest do utrzymywania grobu i jego otoczenia w należytym porządku, zarówno w okresie świątecznym jak i w ciągu całego roku.
 3. Śmieci należy wyrzucać do odpowiednich śmietników. Nie pozostawiamy śmieci między sąsiednimi grobami.
 4. Zgodnie z regulaminem dzierżawy miejsca na cmentarzu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przedłużającej dzierżawę przed wygaśnięciem umowy lub opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.
 5. Zgodnie z ustawą z 31.01.1959 r. z późniejszymi zmianami nieopłacone miejsce przechodzi do dyspozycji parafii i może zostać użyte do ponownego pochówku.
 6. Prace kamieniarskie, budowlane oraz działalność handlową można prowadzić wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza i jedynie w godzinach pracy obsługi cmentarza.
 7. Na terenie cmentarza zabrania się:
  • samowolnego montowania ławek utrudniających przejście przy pochówku.
  • sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządu cmentarza.
  • spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów.
  • wjeżdżania samochodami – za wyjątkiem obsługi cmentarza.
  • poruszania się pojazdami jednośladowymi, jak rowerami, skuterami, hulajnogami, itp.
  • wprowadzania psów.

Zarząd Cmentarza
Parafia Podwyższenia Św. Krzyża
ul. Krasińskiego 31, Sosnowiec
tel. 322942054

 

OPŁATY ZA DZIERŻAWĘ MIEJSCA NA CMENTARZU LUB ZA UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY CMENTARZA

 

Rodzaj grobu20 lat10 lat5 latza 1 rok
Pojedynczy (piwniczka)600 zł300 zł150 zł30 zł
Podwójny1200 zł600 zł300 zł60 zł
Grób dziecka160 zł80 zł40 zł8 zł
Miejsce pod urnę300 zł150 zł75 zł15 zł
Kolumbarium250 złnisza 3000 zł*
Grób dziecka utraconego250 złjednorazowa opłata
 
Opłata za postawienie nagrobkaGrób pojedynczyGrób podwójny
300 (jasny)/400(ciemny) zł600/800 zł

* Kolumbarium: koszt wykonania: 2500 zł; pokładne na 20 lat: 250 zł; akcesoria dodatkowe (lampion i wazon): 250 zł (razem 3000 zł); Po upływie 20 lat pobiera się opłatę na utrzymanie infrastruktury cmentarza.