Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W SOSNOWCU

Część „środulska”: od ul. Jędryczki do alei poprzecznej

 1. Na cmentarzu należy zachować powagę i szacunek dla zmarłych.
 2. Osoba dzierżawiąca miejsce na cmentarzu zobowiązana jest do utrzymywania grobu i jego otoczenia w należytym porządku, zarówno w okresie świątecznym jak i w ciągu całego roku.
 3. Śmieci należy wyrzucać do odpowiednich śmietników. Nie pozostawiamy śmieci między sąsiednimi grobami.
 4. Zgodnie z regulaminem dzierżawy miejsca na cmentarzu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przedłużającej dzierżawę przed wygaśnięciem umowy lub opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.
 5. Zgodnie z ustawą z 31.01.1959 r. z późniejszymi zmianami nieopłacone miejsce przechodzi do dyspozycji parafii i może zostać użyte do ponownego pochówku.
 6. Prace kamieniarskie, budowlane oraz działalność handlową można prowadzić wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza i jedynie w godzinach pracy obsługi cmentarza.
 7. Na terenie cmentarza zabrania się:
  • samowolnego montowania ławek utrudniających przejście przy pochówku.
  • sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządu cmentarza.
  • spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów.
  • wjeżdżania samochodami – za wyjątkiem obsługi cmentarza.
  • poruszania się pojazdami jednośladowymi, jak rowerami, skuterami, hulajnogami, itp.
  • wprowadzania psów.

Zarząd Cmentarza
Parafia Podwyższenia Św. Krzyża
ul. Krasińskiego 31, Sosnowiec
tel. 322942054