Sakrament bierzmowania, czyli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, wierzący otrzymuje po to, aby został umocniony w wierze, by mógł wiarę wyznawać, bronić jej i według niej postępować.

Wiedza religijna oceniana na podstawie zaliczonego katechizmu nie jest jedynym kryterium dopuszczającym do bierzmowania. Przede wszystkim potrzebna jest postawa dojrzałej wiary wyrażająca się poprzez praktyki religijne: codzienna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Św. niedzielnej, korzystanie z sakramentów pokuty oraz udział w spotkaniach przygotowujących kandydatów do bierzmowania. Liczy się też właściwe zachowanie i udział na katechezie szkolnej.


DZIENNICZEK BIERZMOWANEGO

Zgłaszając się do przygotowania Kandydaci otrzymują dzienniczek bierzmowanego, w którym potwierdzają podpisem księdza lub katechety między innymi:

  • obecność na niedzielnej Mszy świętej (od października aż do momentu bierzmowania)
  • obecność na nabożeństwach: różaniec (10x październik o godz. 17:15), Msza święta roratnia (5x grudzień o godz. 18.00), Gorzkie Żale (3x Wielki Post), Droga Krzyżowa (3x Wielki Post).
  • uczestnictwo w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych (marzec lub kwiecień)
  • spowiedź św. – 1 raz w miesiącu (najlepiej w I piątek) + spowiedź przed samym przyjęciem sakramentu bierzmowania!

Kandydaci zobowiązani są również do udziału w katechezach parafialnej wg ogłoszeń dla danego roku. Oprócz przygotowania w swojej parafii, kandydaci do bierzmowania mają obowiązek katechizacji szkolnej.

Kandydaci uczęszczający na katechezę do szkół poza parafią powinni zgłosić się do ks. Sławomira Kuśmierza przygotowującego młodzież do bierzmowania w naszej parafii.


DOKUMENTY

Kandydaci powinni przynieść świadectwo chrztu (należy zwrócić uwagę czy na świadectwie jest prawidłowy adres parafii chrztu). Jeśli kandydat był ochrzczony w tutejszej parafii należy podać katechecie rok chrztu (w przypadku zmiany nazwiska należy ten fakt zgłosić katechecie). Świadectwa te proszę dostarczyć do końca grudnia br.


ŚWIADEK

Świadkiem bierzmowania powinien być zasadniczo chrzestny (dla dziewczyny matka chrzestna, dla chłopaka ojciec chrzestny). Podkreśla się w ten sposób związek między chrztem a bierzmowaniem. Jeżeli świadkiem nie mogą być chrzestni, to należy wybrać osobę, która była już bierzmowana. Świadek bierzmowania musi mieć zgodę ze swojej parafii, że może pełnić taką funkcję. Nie powinno się wybierać na świadka kogoś z grona rówieśników.


IMIĘ

Kandydat do bierzmowania wybiera sobie też imię świętego patrona. Powinien to być święty, który będzie wzorem do naśladowania w życiu chrześcijańskim. Krótka charakterystyka świętego patrona z podpisem zatwierdzającym ks. katechety powinna się znaleźć na ostatniej stronie Książeczki Kandydata. Zatwierdzenie imienia do końca grudnia.


TERMIN

27 kwietnia 2024 r. godz. 12:00