O grupie

W maju 2003 roku w naszej parafii powstaje pierwsza Margaretka. Od tego czasu każdy ksiądz, który rozpoczyna posługę w parafii na Środuli zostaje objęty nieustanną modlitwą (przez 7 osób - na każdy dzień tygodnia). Nasza Wspólnota Apostolstwa Margaretka liczy ponad 140 osób. Koordynatorką jest pani Wiesława Więsyk.

Księża objęci modlitwą

 • ks. Zbigniew Nalepa SCJ
 • ks. Marian Szalwa SCJ
 • Śp. ks. Marek Piwowarczyk SCJ
 • ks. Włodzimierz Płatek SCJ
 • ks. Wojciech Adamczyk SCJ
 • ks. Marek Iwański SCJ
 • Śp. ks. Władysław Stasik SCJ
 • ks. Janusz Burkat SCJ
 • ks. Leszek Lewandowski SCJ
 • ks. Witold Januś SCJ
 • ks. Szczepan Bysiek SCJ
 • ks. Stanisław Wowra SCJ
 • ks. Józef Glücklich SCJ
 • Śp. ks. Marek Dadej SCJ
 • ks. Marian Kowalczyk SCJ
 • ks. Dariusz Lewczak SCJ
 • ks. Karol Milewski SCJ
 • ks. Marek Białożyt SCJ
 • ks. Jakub Snopkowski SCJ
 • ks. Tadeusz Michałek SCJ
 • ks. Andrzej Pomazański SCJ
 • ks. Janusz Bieszczad SCJ
 • ks. Adam Pastorczyk SCJ
 • ks. Ernest Budyn SCJ
 • ks. Roman Gorincioi SCJ
 • ks. Adam Pawlak SCJ
 • ks. Grzegorz Gąkiewicz SCJ
 • ks. Wojciech Adamus SCJ
 • ks. Paweł Nowakowski SCJ
 • ks. Ryszard Rydlak SCJ
 • ks. Zdzisław Płuska SCJ
 • ks. Daniel Romanek SCJ
 • ks. Henryk Majkrzak SCJ
 • ks. Marek Skórski SCJ
 • ks. Krzysztof Szlachetka SCJ
 • ks. Stanisław Gruca SCJ
 • ks. Jakub Gąsienica-Jacków SCJ
 • ks. Tomasz Flak SCJ
 • ks. Dariusz Salamon SCJ
 • ks. Maciej Rutkowicz SCJ
 • ks. Marcin Wójcik SCJ
 • ks. Damian Płatek SCJ
 • ks. Andrzej Gruszka SCJ
 • ks. Zdzisław Pławecki SCJ
 • ks. Sławomir Kuśmierz SCJ
 • ks. Wojciech Bochenek SCJ

Cel grupy

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju.

Matka Boża bardzo pragnie, aby wszyscy wierni gorąco kochali swych kapłanów, gdyż każdy kapłan jest jak Mojżesz, aby prowadzić Kościół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej, tj. nieba. Bez wiernych i roztropnych kapłanów Kościół nie wie dokąd iść, brakuje mu nadprzyrodzonych źródeł uświęcenia (słowa Bożego, Eucharystii, odpuszczenia grzechów, uzdrowienia, wyzwolenia spod władzy szatana), a wierni są jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Dlatego Matka Boża pragnie, aby każdy kapłan ponownie znalazł właściwe mu miejsce w twoim sercu, w twojej modlitwie, w twojej rodzinie, i uzyskał potrzebną mu duchową ochronę i materialne wsparcie.

Nazwa

Nazwa MARGARETKA pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O'Donnell z Kanady. W wieku 13 lat zachorowała i została całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, Kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Wielu Kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła swoim cierpieniem.

Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to oznacza również polny kwiatek.

Symbol

Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez całe swoje życie, także po jego śmierci.