Spotkania

Środa po mszy św. wieczornej – lektorzy i kandydaci na lektorów
Sobota godz. 11 – ministranci i kandydaci na ministrantów
W naszej parafii opiekunem grupy jest ks. Karol Szlezinger SCJ

Ministrant

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Jak sama nazwa wskazuje – ministranci wykonują więc służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów. Ich zadaniem jest uczynienie liturgii sprawniejszą (gdy ministrant przyniesie kielich, czy pomoże kapłanowi przy lavabo, ten nie musi robić tego sam, w wyniku czego poprawia się szybkość sprawowania liturgii), jak również piękniejszą, bardziej uporządkowaną (kapłan wykonujący tylko swoje czynności i ministranci u jego boku ukazują wagę eucharystii w lepszym stopniu niż sam kapłan, robiący „wszystko”). Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone (wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów).

Lektor

Lektorem zostaje chłopiec, który w wieku co najmniej 12-14 lat zostaje zgłoszony przez swojego opiekuna na kurs lektorski organizowany w diecezji. Zostaje nim po promocji, której po kursie udziela biskup. Zadania lektora to:

 • Czytanie czytań, wezwań modlitwy wiernych, jak również nieraz śpiewanie Psalmu Responsoryjnego,
 • Wykonywanie czynności ministranckich, które wymagają większej siły, precyzji i doświadczenia, których często brakuje młodszym ministrantom (np. niesienie krzyża, obsługa trybularza).

Ceremoniarz

Ceremoniarz, to członek Liturgicznej Służby Ołtarza, który po posłudze w formie ministranta i lektora odbywa specjalny kurs dla ceremoniarzy. Zasadniczo ceremoniarzem może zostać już 15-latek, ale praktyce wysyła się na kurs starszych chłopców, gdyż funkcja ceremoniarza jest funkcją niezwykle trudną, odpowiedzialną, wymagającą obeznania, doświadczenia i dojrzałości. Ceremoniarz powinien być spokojny, nie może panikować w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Jego zadania to:

 • Zorganizowanie, wyćwiczenie i przygotowanie asysty liturgicznej do większych uroczystości,
 • Dyskretne interweniowanie podczas zgromadzeń w sytuacjach wyjątkowych, które nie powinny się zdarzyć, ale jednak się zdarzają,
 • Pomoc animatorowi przy organizacji zbiórek i szkoleń dla kandydatów.

10 ZASAD MINISTRANTA

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
 3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
 6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.