O wspólnocie

Jest to wspólnota kształtująca chrześcijan. Sodalicja ma być kadrą żołnierzy Bożych. Przez zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie staje się maryjną szkołą życia. Wezwanie i zaproszenie do Sodalicji, to wprowadzenie Maryi Matki w nasze życie i wszystko co ludzie, chrześcijańskie, społeczne i narodowe.

Historia

Pierwsza Sodalicja powstała w Kolegium Rzymskim oo. Jezuitów w 1563 roku. Jej założycielem był o. Jan Leunis SI. Cel jaki określił wspólnocie brzmiał: „Przez miłość Panny Najświętszej i wierną Jej służbę dążyć do wybitnej cnoty chrześcijańskiej, aby jako hufiec Maryi szerzyć królestwo Jej Syna na ziemi”. Do Polski Sodalicja przybyła w 1571 roku. Działalność wspólnoty była zawieszona od roku 1949 ale od 1980 odnowiła swoją misję w Kościele Polskim. W naszej parafii Sodalicja, grupa pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, została założona w 1994 roku. Pierwszą jej prezeską została pani Regina Baran.

Cele

Celem Sodalicji jest formowanie swoich członków na ludzi żyjących pełnią Ewangelii i Eucharystii oraz odpowiedzialnych za Kościół i Jego misję w świecie.

Sodalicja Mariańska stara się praktycznie realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dzieje się to w wymiarze duchowym poprzez modlitwę osobistą, wspólnotową, uczestnictwo w Mszach św., adorację Najświętszego Sakramentu. Bardzo aktywnie uczestniczy, przez duchową adopcję, w obronie życia poczętego. A w wymiarze zewnętrznym chociażby poprzez dbałość o wystrój kościoła w czasie uroczystości, organizację pielgrzymek, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym – chorym i ubogim.

Spotkania

Do wspólnoty może wstąpić każdy, kto tylko chce odpowiedzieć na Jezusowe wezwanie „Bądźcie doskonali, jak Ojciec mój jest doskonały” oraz pragnie w szkole duchowości maryjnej dążyć do świętości.

W naszej parafii spotkania odbywają się we wtorek przed I piątkiem miesiąca lub w I sobotę miesiąca. Moderatorem w naszej parafii obecnie jest ks. Andrzej Gruszka SCJ.