s. Maria Clara Żurek

siostra pocieszycielka NSPJ


śluby wieczyste: 1998

o. Sylwester Woldan

kapłan franciszkanin


rok święceń: 1999

ks. Zygmunt Żaczek

kapłan sercanin


rok święceń: 1999

s. Vera Icon Małgorzata Kubas

siostra misjonarka Miłości


śluby wieczyste: 1999

ks. Robert Gacek

kapłan diecezjalny


rok święceń: 2002

o. Tomasz Zegan

kapłan franciszkanin


rok święceń: 2002

ks. Jarosław Grzegorczyk

kapłan sercanin


rok święceń: 2003

ks. Radosław Warenda

kapłan sercanin


rok święceń: 2006

s. Anna Piechowicz

siostra samarytanka


śluby wieczyste: 2007

ks. Jacek Kosteczka

kapłan sercanin


rok święceń: 2009

s. Iwona Bandura

karmelitanka bosa


śluby wieczyste: 2014

s. Rita Bożena Zdenkowska

józefitka


śluby wieczyste: 2021
Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje
(Mt 9, 38)

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddanie się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości.
Amen.