O wspólnocie

Wspólnotę tworzą księża i młodzież, którzy chcą żyć duchowością sercańską, dehonianską, czyli duchowością o. Leona Dehona w dzisiejszym świecie. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:00. Swoją duchową opiekę roztacza nad RSM-em ks. Sławomir Kuśmierz SCJ.

Cele i zadania

Członkowie RSM-u mają uczyć się miłości ewangelicznej, trwać w jedności z nią (poprzez: Eucharystię, adorację, modlitwę, praktykę sakramentów świętych, czytanie i medytację Słowa Bożego) oraz czynnie ją praktykować (w ramach działań wspólnoty RSM oraz w swym życiu osobistym). Wezwaniu do „budowania cywilizacji miłości” należy rozumieć jako zobowiązanie do bardzo autentycznego życia Ewangelią Chrystusa, do pełnego i autentycznego daru z siebie. Życie członków Ruchu winno być zachwytem miłością do Chrystusa. Ta miłość będzie nieraz wzywała do bardzo zdecydowanej postawy i do opowiadania się po stronie Chrystusa wbrew obiegowym i modnym definicjom ludzkiego życia.

„Zasadniczym celem Ruchu jest „budowanie cywilizacji miłości" (poprzez dzieła miłości i otwartości na Boże działanie). Zadaniem Ruchu jest, zatem stałe pogłębianie u ludzi młodych wiary i miłości do Chrystusa. Poprzez pielęgnowanie ducha miłości do Boga i wszystkich ludzi, Ruch pragnie włączyć się w nurt zadośćuczynienia za grzechy świata. Środkiem jest formacja ludzka, duchowa i religijna młodzieży do dojrzalej postawy chrześcijańskiej inspirowanej Ewangelią, a także formacja do aktywnego udziału w apostolskim życiu Kościoła” (ze Statutu Ruchu Sercańskiej Młodzieży).

Członkowie Ruchu mają podejmować autentyczną troskę o to, aby łączyć w swym życiu dwa nierozerwalne wymiary wiary: miłość do Chrystusa (pogłębiana praktyka nabożeństwa do Serca Chrystusa, życie Eucharystią) i miłość do ludzi (czynne zaangażowanie na rzecz dobra innych, sprawiedliwości, kultury).

Aktywność

W naszej parafii RSM jest obecny od 1998 roku.

Oprócz Pliszczyna i SDM-u, RSM rozwija swoją aktywność na parafiach prowadzonych przez Księży Sercanów (Lublin-Czechów, Bełchatów, Sosnowiec, Kraków-Płaszów, Ostrowiec św i inne oraz w miejscach, w których mieszkają ludzie, którzy zachwycili się ideą Pliszczyna (Sercańskich Dni Młodych) i RSM-u.