O grupie

Stowarzyszenie istnieje od 1992 i obecnie zrzesza 122 osoby. Działalność Straży dotyczy wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy świata. Każdy z członków obiera sobie jedną stałą godzinę w ciągu dnia, w czasie której łączy się myślą i sercem z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa. W tej godzinie ofiaruje Najśw. Sercu Jezusa to wszystko, co właśnie teraz przeżywa i co robi – swoje zwykłe codzienne czynności.

Aktywność

Członkowie Straży Honorowej zobowiązują się także do częstszej Komunii Św., zwłaszcza w I piątki miesiąca, kiedy sprawowana jest Msza św. w intencji wynagradzającej. W czwartki przed I piątkiem miesiąca Straż Honorowa czuwa przy Chrystusie Eucharystycznym w tajemnicy Ogrojca, w czasie nabożeństwa Godziny Świętej. W każdy piątek przed Mszą św. łączymy się na modlitwie Koronką do Najśw. Serca Jezusowego.

Każdego roku w Niedzielę Miłosierdzia Stowarzyszenie odbywa pielgrzymkę do Krakowa Łagiewnik. Organizowane są także trzydniowe rekolekcje oraz wyjazd na spotkanie wspólnoty w Częstochowie.

Spotkania

Spotkanie formacyjne w naszej parafii odbywają się w środę przed I piątkiem miesiąca o godz. 19.00, a duchową opiekę nad Strażą obecnie sprawuje ks. Dariusz Mroczek SCJ.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w dzieło wynagrodzenia Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi Jemu wyrządzane.