Początki naszej parafii sięgają już roku 1645 r.


PRZEJDŹ DO KALENDARIUM

 

Poznaj naszą historię

Środula istniała już w 1645 r. jako osada karczmarska leżąca przy bocznej drodze biegnącej lewym brzegiem rzeki Przemszy z Będzina do Mysłowic. Oprócz karczmy posiadała dwie chałupy. Później wzniesiono tu folwark, który przetrwał do 1880 r.

W drugiej połowie XIX w. osada była własnością Gwarectwa Von Kramsta. Rozkwit nastąpił wraz rozwojem przemysłu. Wierni przynależeli wówczas do Parafii w Zagórzu.

W 1908 r. Środula została podzielona pod względem przynależności wiernych do parafii - część przynależała do Zagórza, a część tj. ul Okrzei do Nowego Sielca. W tym czasie Środula liczyła 6 tys. osób i już wtedy podejmowano starania w Kurii Częstochowskiej dotyczące utworzenia Parafii na Środuli. Wojna jednak odroczyła te starania.

Pod koniec 1942 r. powstało na Środuli Getto Żydowskie. Mieszkańców przesiedlono do centrum, a w ich miejsce osiedlono Żydów. Po zlikwidowaniu Getta wrócili wcześniejsi właściciele, a po wojnie osiedlili się nowi mieszkańcy. Dlatego też, ze względu na wzrastającą ilość mieszkańców ponownie podjęto starania o powstanie Parafii na Środuli.

Dopiero 7 maja 1957 r. Biskup Częstochowski Zdzisław Goliński podpisał dekret powstania Parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, który wszedł w życie 1 lipca 1957 r.

Kalendarium

 • 27 września 1957 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Piotra Marchewkę, (pomoc ks. kan. Banaszewskiego proboszcza Parafii w Nowym Sielcu).
 • 27 października 1957 r.

  Odprawienie pierwszej mszy św. w tymczasowej kaplicy parafialnej mieszczącej się w dawnym warsztacie mechanicznym, udostępnionym przez Florentynę i Walentego Wylonów.
 • 3 listopada 1957 r.

  Instalacja pierwszego proboszcza ks. Piotra Marchewki.
 • 8 grudnia 1957 r.

  Poświęcenie tymczasowej kaplicy przez bp Golińskiego.
 • 22 grudnia 1957 r.

  Przybycie do Parafii pierwszego wikariusza ks. Mariana Dumały.
 • 1 czerwca 1958 r.

  Uroczystość Pierwszej Komunii św. dla 100 dzieci
 • 4 lipca 1958 r.

  Zakup terenu pod budowę kościoła.
 • 28 maja 1960 r.

  Pierwsze bierzmowanie dla 323 osób.
 • 20 lipca 1961 r.

  Przejęcie części cmentarza zagórskiego.
 • 17 maja 1975 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Czesława Kempę.
 • 1978 r.

  Osiedlenie się pierwszych mieszkańców Środuli w nowo wybudowanych blokach.
 • 25 września 1980 r.

  Przejęcie Parafii przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie), wraz z pierwszym proboszczem ks. Stanisławem Filipiakiem SCJ.
 • 6 grudnia 1980 r.

  Uzyskanie zgody od władz państwowych na budowę kościoła.
 • 1981 r.

  Powstanie drugiej tymczasowej kaplicy parafialnej.
 • 16 sierpnia 1982 r.

  Rozpoczęcie budowy Domu Zakonnego Księży Sercanów.
 • 2 października 1983 r.

  Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez bpa Tadeusza Szwagrzyka.
 • 6 października 1986 r.

  Objęcie Parafii przez proboszcza ks. Antoniego Sławińskiego SCJ.
 • 14 września 1987 r.

  Wmurowanie kamienia węgielnego przez bpa Stanisława Nowaka.
 • 16 marca 1989 r.

  Pobłogosławienie kościoła dolnego przez bpa Stanisława Nowaka.
 • 22 grudnia 1991 r.

  Pobłogosławienie kościoła górnego przez bpa Stanisława Nowaka.
 • 15 stycznia 1992 r.

  Mianowanie ks. Stefana Achingera SCJ administratorem Parafii.
 • 5 lipca 1992 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Eugeniusza Lambera SCJ.
 • 26 sierpnia 2001 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Zbigniewa Nalepę SCJ.
 • 18 czerwca 2004 r.

  Uroczyste poświecenie Kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu - Środula przez ks. kard. Stanisława Nagiego SCJ i bpa Adama Śmigielskiego, Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej.
 • 4 lipca 2010 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Witolda Janusia SCJ.
 • 3 lipca 2016 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Ryszarda Rydlaka SCJ.
 • 9 października 2018 r.

  Mianowanie ks. Stanisława Grucy administratorem Parafii.
 • 23 grudnia 2018 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Dariusza Salamona SCJ.
 • 12 marca - 25 czerwca 2020 r.

  Renowacja i malowanie górnego kościoła.
 • 13 września 2020 r.

  Poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej przez ks. Prowincjała Wiesława Święcha.
 • 3 lipca 2022 r.

  Objęcie Parafii przez ks. Tomasza Flaka SCJ.