OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022