OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022

Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
22 marca 2022
Program rekolekcji wielkopostnych
26 marca 2022