OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022

Rekolekcje wielkopostne
19 marca 2022
Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
22 marca 2022