OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022