Wycieczka ekumeniczna po terenie Podlasia (od 30.IV do 3.V.2015 r.)