Sercańskie Czuwanie Młodzieży w Stadnikach (29.XI-30.XI.2014 r.)

WSPOMÓŻ ODBUDOWĘ NASZEJ KATEDRY! (9.XI.2014 r.)
3 listopada 2014
Wycieczka ekumeniczna po terenie Podlasia (od 30.IV do 3.V.2015 r.)
15 listopada 2014