Wszystkich Świętych 2009

Uroczystość Wszytkich Świętych
31 października 2009
Pielgrzymka do Ziemi świętej 2010
6 listopada 2009