Pielgrzymka do Ziemi świętej 2010

Wszystkich Świętych 2009
6 listopada 2009
Dlaczego wybieram chrześcijaństwo?
9 grudnia 2009