Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – odpusty

Uroczystość Wszystkich Świętych
28 października 2011
Wręczenie pamiątkowych modlitewników
30 listopada 2011