Uroczystość Wszystkich Świętych

Katechezy neokatechumenalne
11 października 2011
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – odpusty
28 października 2011