Wizytacja Przełożonego Generalnego

Świadectwo wdzięczności Bogu
6 czerwca 2011
Rekolekcje w drodze
22 czerwca 2011