Świadectwo wdzięczności Bogu

Dzień Dziecka w Iskierkach
2 czerwca 2011
Wizytacja Przełożonego Generalnego
16 czerwca 2011