W czasie rekolekcji…

Pielgrzymka w Roku Wiary…
4 marca 2013
Z Chrystusem przez osiedle…
21 marca 2013