Pielgrzymka w Roku Wiary…

Rekolekcje wielkopostne (10-13 III 2013)
25 lutego 2013
W czasie rekolekcji…
12 marca 2013