Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne (11-17 V 2014)

Charyzmatyczne spotkanie w Licheniu (23 VIII 2014)
14 maja 2014
Komunia Święta (18 V 2014)
27 maja 2014