Charyzmatyczne spotkanie w Licheniu (23 VIII 2014)