Święto PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (Niedziala 13.09.2015 r.)