PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2015

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (09.10.2015 r. )
31 sierpnia 2015
Święto PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (Niedziala 13.09.2015 r.)
12 września 2015