Św. Mikołaj z dziećmi

Rekolekcje adwentowe
3 grudnia 2010
Duchowa adopcja dziecka poczętego
8 grudnia 2010