Duchowa adopcja dziecka poczętego

Św. Mikołaj z dziećmi
6 grudnia 2010
Sercańskie Dni Skupienia
9 grudnia 2010