Słowo o Słowie, czyli słów kilka do niedzielnej Ewangelii (8)