Słowo o Słowie, czyli słów kilka do niedzielnej Ewangelii (7)

Dzieci Boże
4 listopada 2012
Słowo o Słowie, czyli słów kilka do niedzielnej Ewangelii (8)
10 listopada 2012