Słowo o Słowie, czyli słów kilka do niedzielnej Ewangelii (6)

"O naśladowaniu Maryi w wierze"
25 października 2012
Święty na wyciągnięcie ręki
1 listopada 2012