"O naśladowaniu Maryi w wierze"

ROK WIARY (11 X 2012 – 24 XI 2013)
23 października 2012
Słowo o Słowie, czyli słów kilka do niedzielnej Ewangelii (6)
28 października 2012