OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023