OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu, 19.03.2023
18 marca 2023
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Palmowa 2.04.2023
1 kwietnia 2023