OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu, 19.03.2023