Katechezy dla dorosłych i młodzieży

Czuwanie sercańskiej młodzieży (26/27 X 2013)
23 września 2013
"Pola nadziei"
13 października 2013