Czuwanie sercańskiej młodzieży (26/27 X 2013)

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA MŁODYCH DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ (26-29 IX 2013)
22 września 2013
Katechezy dla dorosłych i młodzieży
13 października 2013