Kancelaria w czasie wakacyjnym

Ingres nowego ks. Proboszcza
19 lipca 2010
Pola Nadziei
4 listopada 2010