Ingres nowego ks. Proboszcza

Pożegnanie ks. Proboszcza i ks. Janusza
19 lipca 2010
Kancelaria w czasie wakacyjnym
19 lipca 2010