Było siedmiu braci… – czyli o niepodległościowym Słowie (11 XI 2013)

Wycieczko – pielgrzymka do WIEDNIA (zapowiedź)
5 listopada 2013
Akademia Mikołaja (30 XI 2013)
2 grudnia 2013