Było siedmiu braci… – czyli o niepodległościowym Słowie (11 XI 2013)