Akademia Mikołaja (30 XI 2013)

Było siedmiu braci… – czyli o niepodległościowym Słowie (11 XI 2013)
12 listopada 2013
Poranne kukuryku… Kilka słów na 1 Nd. Adwentu (1 XII 2013)
2 grudnia 2013