Zespół Sanctus

Święto św. Cecylii
10 grudnia 2009
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Matki Najświętszej
16 grudnia 2009