Zamiast jajka, oddaj kurę – Słowo na niedzielę (23 II 2014)

Wolne miejsca w kalendarzu (Wielki Post 2014)
24 lutego 2014
Solidarni z Ukrainą (28 II 2014)
24 lutego 2014