Zamiast jajka, oddaj kurę – Słowo na niedzielę (23 II 2014)