XXIV Zjazd diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Diecezji Sosnowieckiej