Wezwanie, by nie niszczyć dziedzictwa św. Jana Pawła II