Wystawa o cudach eucharystycznych na świecie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Zwykła 05.02.2023 r.
4 lutego 2023
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Zwykła 12.02.2023
11 lutego 2023