Wizyta Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka we wspólnocie zakonnej

I rocznica śmierci Bpa Adama Śmigielskiego
7 października 2009
Dzień Nauczyciela [2009]
14 października 2009