Triduum przed Odpustem

Dzień przyjęć do Zgromadzenia Księży Sercanów
31 sierpnia 2019
Odpust parafialny – 2019
8 września 2019